Logotyp Hållandsgården

Hållandsgården är en hotell, konferens, kurs, och lägergård i Åredalen, Jämtland. Nu när tredje generationen tagit över företaget var det dags för en helt ny företagsidentitet med logotyp.