Jag tror att god design är oftast resultatet av en nära samverkan mellan jag som designer och du som vet bäst vad som passar dig. Här finns några frågeformulär, som du kan fylla i. Denna informationen hjälper mig att säkerställa att vad du önskar kommer att stämma med den färdiga produkten.